Администрация гмины Вонсево / Wąsewo

Администрация гмины Вонсево / Wąsewo

ТЦ 3 - Продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия / TO 3 - Promotion of local culture and preservation of historical heritage

1. Продвижение местной культуры и истории / Promotion of local culture and history

ТЦ 7 - Повышение доступности регионов, развитие прочного и устойчивого к климатическим воздействиям транспорта, коммуникационных сетей и систем / TO 7 - Improvement of accessibility to the regions, development of sustainable and climate-proof transport and communication networks and systems

1. Совершенствование и развитие транспортных услуг и инфраструктуры / Improvement and development of transport services and infrastructure

Краткое описание проекта:

Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Poprawa wzrostu gospodarczego i podniesienie spójności społeczno-gospodarczej najbardziej oddalonego obszaru Programu poprzez budowę nowych dróg lokalnych w obszarze oddziaływania drogi krajowej S8 i drogi krajowej nr 60

Uzasadnienie

Obszar gminy Wąsewo na terenie gminy Wąsewo znajduje się w regionie siedlecko-ostrołęckim w powiecie ostrowskim, który jest najbardziej oddalonym i peryferyjnie zlokalizowanym obszarem w stosunku do całego obszaru Programu. Budowa nowych dróg lokalnych poprawi dostępność transportową obszaru Programu co z kolei wpłynie pozytywnie na wzrost gospodarczy i podniesie spójność społeczno-gospodarczą obszaru Programu.

Proponowane zadania inwestycyjne:

  1. Budowa nowej drogi o nawierzchni bitumicznej relacji Wiśniewo - Grębki – Granica gm. Wąsewo (długość ok 3 km, wartość całkowita zadania brutto ok 1,5 mln zł)

Krótka ch-ka: droga zlokalizowana w południowej części gminy Wąsewo w obszarze kompleksów leśnych Puszczy Białej, posiadająca obecnie nawierzchnię żwirowo-gruntową. Droga łączy ze sobą obszary południowo – wschodniej części powiatu wyszkowskiego z powiatem ostrowskim i biegnie w kierunku miasta Ostrów Mazowiecka. Droga może także stanowić doskonały skrót dla pojazdów jadących z Warszawy trasą S8 chcących ominąć miasto Ostrów Mazowiecka, poruszających się w kierunku Łomży do planowanej trasy Via Baltica.

  1. Budowa nowej drogi o nawierzchni bitumicznej relacji DK 60 – Majdan Suski – Przedświt ( długość ok 3 km, wartość całkowita zadania brutto ok 1,5 mln zł)

Krótka ch-ka: droga zlokalizowana w zachodniej części gminy Wąsewo o nawierzchni żwirowo-gruntowej bezpośrednio sąsiadująca z DK 60. Droga stanowi skrót dla pojazdów poruszających się od strony Różana w kierunku gminy Długosiodło i dalej w kierunku S8 na nowobudowany węzeł Knurowiec.

  1. Budowa nowej drogi o nawierzchni bitumicznej relacji DK 60 – Króle – Wąsewo (długość 5 km, wartość całkowita zadania brutto ok. 2,5 mln zł)

Krótka ch-ka: droga zlokalizowana w zachodniej części gminy Wąsewo o nawierzchni żwirowo-gruntowej, bezpośrednio sąsiadująca z DK 60. Droga stanowi doskonały skrót dla jadących od strony Różana w kierunku Wąsewa, Czerwina i Jelonek i dalej w kierunku Łomży i planowej trasy Via Baltica.

Całkowita przewidywana wartość projektu budowy dróg: 5,5 mln zł tj 1,3 mln Euro

Priorytet 1.1 Promocja lokalnej kultury i historii

Propozycje zadań inwestycyjnych: Konserwacja, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych;

Budowa lokalnego centrum turystyki i współpracy polsko-białoruskiej

Zadanie 1: Adaptacja hali sportowej na halę widowiskowo-sportową

W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi wygłuszenie hali sportowej, instalacje systemów nagłaśniających, dobudowa miejsc siedzących, dobudowa sceny i zaplecza artystycznego. Nowopowstały obiekt posłużył by do organizowania wspólnych przedsięwzięć kulturalnych w tym m. in koncertów, występów, teatrów, prezentujących dorobek obu krajów. Jednocześnie obiekt nie zatraca swojego dotychczasowego sportowego przeznaczenia. Szacowany koszt ok. 1 mln. zł

Zadanie 2: Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Wąsewie na miejsca noclegowe

Obecny budynek SP w Wąsewie posiada niezagospodarowane poddasze które po nieznacznej przebudowie może posłużyć jako obiekt turystyczny z miejscami noclegowymi dla ok 50 osób. Posiadanie pomieszczeń noclegowych ułatwi pobyt turystów i osób przebywających na terenie obszaru Programu. Szacowany koszt ok. 1 mln zł.

Zadanie 3: Zakup nowego autokaru do przewozu osób

Zakup nowego autokaru służył będzie do okresowego przewozu osób pomiędzy obszarami Programu. W tym także do wymiany młodzieży, wycieczek osób dorosłych: nauczycieli, urzędników, rolników, przedsiębiorców. Szacowany koszt ok 750 tys. zł.

Zadanie 4: Adaptacja części budynku Gimnazjum na biuro współpracy polsko-białoruskiej

W części obecnego gimnazjum znajduje się mała sala sportowa która po wybudowaniu dużej hali sportowej jest obiektem zbędnym który mógłby posłużyć do innych celów. Planuje się stworzenie specjalnego zaplecza administracyjnego które posłużyło by do kreowania i inicjowania kontaktów osób pomiędzy obszarami Programu. Szacowany koszt ok. 750 tys. zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zatrudnienie personelu wchodzącego w skład centrum na okres trwałości programu o szacowanym koszcie ok 1,5 mln. zł

Razem wartość planowanego zadania 3,5 mln zł + 1,5 mln zł = 5 mln zł. tj. 1,2 mln Euro

 

Rafał Kowalczyk

Wójt Gminy Wąsewo tel. 664481776

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.