Urząd Miejski w Łomży/Управление Администрации в Ломже

Urząd Miejski w Łomży/Управление Администрации в Ломже

Организация зарегистрирована в / The organization is registered in :Miasto Łomża, Подляское воеводство

Ищу партнера из / We're looking for a partner from: Беларусь / Belarus

Ищу партнера для Программы/Проекта / We're looking for a partner to participate in: Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 / Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

ТЦ 3 - Продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия / TO 3 - Promotion of local culture and preservation of historical heritage

1. Продвижение местной культуры и истории / Promotion of local culture and history  

Краткое описание проектной идеи / Short description of the Project idea:    

 

1.       Pierwszy projekt w ramach Celu Tematycznego 3, Priorytet 1.1. Promocja kultury lokalnej i historii

Главной целью проекта является строительство новой и реконструкция существующей инфраструктуры велосипедных дорожек, для изучения историко-культурных объектов и территорий. Также планируется специализированная маркировка исторических и культурных объектов, зданий, памятников, расположенных на маршрутах, которые будут добавлять интерес в образование и развитие туризма./ównym celem projektu jest budowa nowej i rozbudowa istniejącej infrastruktury ścieżek rowerowych, pod kątem utworzenia miejsc i obszarów historyczno – kulturowych. Nowo wybudowane ścieżki pozwolą na odkrywanie dziedzictwa kulturowego w różny sposób, np. rowerem, spacerem, na rolkach. Takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć liczbę turystów i podniesie możliwość dostępu do miejsc i obszarów zabytkowych. Wartością dodaną będzie specjalne oznakowanie historycznych i zabytkowych miejsc, budowli, pomników usytuowanych na ścieżkach, które dodadzą wymiar edukacyjny i turystyczny. Dodatkowo planowane jest kompleksowe zagospodarowanie centrum Starego Miasta – utworzenie miejsca odpoczynku dla turystów i mieszkańców, wraz z usługami turystycznymi, jednocześnie kultywującego tradycję miasta (mała architektura oraz murale 3D na ziemi, obrazujące podziemne ruiny zabytkowego ratusza). Projekt obejmie także remont i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej, gdzie będzie się rozpoczynała główna ścieżka pieszo – rowerowa oraz utworzenie Alei Znanych i Zasłużonych mieszkańców Miasta Łomża. Nowo wybudowane ścieżki naturalnie połączą starą część miasta z bulwarami nadnarwiańskimi. To połączenie zwiększy atrakcyjność turystyczną miasta, efektywność wykorzystania bulwarów i stworzy możliwość korzystania z różnych aktywności jednocześnie (poza spacerami, rowerami, rolkami – także kajaki, łódka itd.). Nowe szklaki zapewnią lepszy dostęp do obiektów dziedzictwa kulturowego. Ponadto w ramach projektu istnieje możliwość rozwinięcia istniejącej infrastruktury ścieżek rowerowych na całe Miasto Łomża. Całość zostanie połączona z Green Velo – Polskim Wschodnim Szlakiem Rowerowym.

Nasz projekt wpisuje się w założenia transgraniczne poprzez dobre praktyki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, poprzez wzrost społeczno – kulturalnych interakcji pomiędzy mieszkańcami regionów przygranicznych, wspólne działania i aktywności, wymianę doświadczeń kulturowych, poprawę wymiany ekonomicznej i turystycznej jako formy rozwoju przedsiębiorczości.

2.       Drugi projekt w ramach Celu Tematycznego 7, Priorytet 2.1. Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury.

Основной целью проекта является улучшение транспортной инфраструктуры за счет модернизации улиц в старой части города Ломжа. Деятельность, охваченная проектом, улучшит транспортную доступность и информационность города, а также сократит время поездок в городе. Кроме того, в рамках проекта планируется установка по крайней мере на трех остановках освещения с использованием солнечных батарей./ Głównym założeniem projektu jest poprawa infrastruktury transportowej poprzez gruntowną  modernizację ulic w zabytkowej części miasta Łomża. Działania objęte projektem poprawią dostępność komunikacyjną i informacyjną miasta, a także skrócą czas podróży w mieście. Ponadto w ramach projektu planowany jest montaż co najmniej trzech nowoczesnych wiat przystankowych z użyciem przyjaznych środowisku paneli fotowoltaicznych do utrzymania wiat (oświetlenie, podgrzewanie ławek, ładowanie smartfonów). Całość działań objętych projektem znacząco wpłynie na poprawę jakości istniejących połączeń komunikacyjnych, a także pozwoli stworzyć nowe trasy transportu pasażerskiego na zmodernizowanych drogach.

Контакты:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Paulina Klimaszewska

Department of Development and External Funds

Lomza City Hall

Tel. + 48 86 215 68 00/ Fax + 48 86 216 45 56

www.lomza.pl